GARANTĒTU TRADICIONĀLU ĪPATNĪBU „SKLANDRAUSIS” 

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 978/2013 (2013.gada 11.oktobris),
ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Sklandrausis (GTĪ))

Garantēta tradicionāla īpatnība (GTĪ) ir pārtikas kvalitātes shēma, kas raksturo tradicionālu pārtikas produktu noteiktā reģionā un aizsargā šo produktu un tā nosaukumu pret viltojumiem. Reģistrējot produktu GTĪ shēmā, jāpierāda tā tradīcijas vismaz 25 gadu garumā, kā arī jānorāda ražotāju grupa, kas šo produktu gatavo.

Spēlmaņu Krogā cep produktu „Sklandrausis” pēc tradicionālām metodēm un tam ir tiesības izmantot GTĪ zīmi sava produkta marķējumā.